Depolanacak petrol ve türevleri ile kimyasal maddeler sınıflarına göre, tankların iç kısımlarının konacak maddenin kendine has özellikleri dikkate alınarak yıkama ve/veya raspa ile yüzey hazırlığı yapılarak uygun evsaftaki içeren boya uygulamaları yapılmaktadır.

TOPDAĞ GEMİ, ülkemizin önde gelen birçok kimyasal tesis ile petrol dolum tesislerinin tanklarının temizliği, yüzey hazırlığı ve boyanması işlemi, işin önemine uygun olarak yüksek standartlar