Raspa işlemi : Kesici aletler, freze, torna, eğe ve planya sonucunda ede edilen yüzeyler üzerinde pürüzler ve sert yükseklikler meydana getirebilmektedir. Tüm bu pürüzler raspa adı verilen kesici aletle ortadan kaldırılır. Raspa ile yapılan işleme de raspalama adı verilmektedir. Raspalama, boya öncesi yapılan bir işlemdir ve yüzeyde bulunan paslar, boya kalıntıları ve diğer istenmeyen pürüzleri tamamen ortadan kaldırır. Raspa ile yapılan işlemde daha önce işlenen yüzey üzerindeki tüm çıkıntılar, çizikler ortadan kaldırılır. Su sayede yüzey kalitesi en üst seviyede olur. Bu işlem genellikle birbirine sürterek çalışan makine parçalarına uygulanır. Bu sayede parçaların aşınma süresi geç olur ve makineler çok daha uzun ömürlü olur. Çünkü bu yüzeyler ne kadar pürüzsüz olursa aşınmaya karşı da çok daha fazla dirençli olur.

Pürüzsüz Yüzeyler İçin Raspa

Raspa nedir denildiğinde, yüzeyleri pürüzsüz hale getirmek için kullanılan, yassı ağızlı ve üçgen aletler akla gelmektedir. Raspaların bir ucunda da eğe gibi sivri uç vardır. Bu uca sap takılmaktadır. Raspalar, üçgen, düz ve takma ağızlı olmak üzere üç farklı şekilde tasarlanmıştır. Düz yüzeylerde düz raspa, kavisli yüzeylerde ise üçgen raspa kullanılmaktadır. Düz raspalar ili cins çelikten tasarlanmıştır ve sulanarak bilenir. İşlem yapılacak raspa seçilirken gövdenin titreşimi engelleyecek uzunlukta olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Takma ağızlı raspalar da düz raspalarda olduğu gibi düz yüzeylerde kullanılır. Tek farkı ise kesici ucun değiştirilmesidir. Böylece çok daha kullanışlı hale gelmektedir. Çok küçük parçaların raspalanması için alete sert maden uçları kaynatılmaktadır. Üçgen raspalar ise girintili çıkıntılı yüzeylerin raspalanması için kullanılmaktadır. Bu aletler de iyi cins çelikten yapılmakta ve sulanarak bilenmektedirler.

Raspalama İnce İşçiliktir

Raspa nedir sorusunun bir başka cevabı da demir veya tahta bir zemin üzerinde bulunan boya kalıntılarını yok etmekte ya da çıkıntıları gidermekte kullanılan iri dişli törpüdür. Raspayı kullanacak personelin uzman olması gerekmektedir. Çünkü raspalama ince işçilik gerektirir. Bu ince işçilik sırasında raspa biraz fazla kullanılsa yüzeyde eğim meydana gelebilir. Bu nedenle de raspa yapacak personelin iyi eğitimli olması öncelikli şarttır.